Håndværkerfradraget kan bruges til kloak

2012-08-19 07:28
Håndværkerfradraget kan bruges til følgende specifikke opgaver i forbindelse med installation eller forbedring af afløbsinstallationer og vandinstallationer:
» Installationer omfattet af kap. 8.4 i Bygningsreglement BR08
» Kloakarbejder på egen grund
» Udskiftning af kloakrør
» Fornyelse og etablering af dræn
» Udskiftning af opsamlingstank
» Nedsivningsanlæg
» Minirensningsanlæg
» Rodzoneanlæg
Entreprenør Rasmussen & Co. ApS  | Tlf.: 50548823 | srbyg@live.dk