Der skal fornyelse og nytænkning til

Kloaknettet i Danmark er ikke gearet til de årligt tilbagevendende store regnskyl. Kommunerne skal vedligeholde kloaknettet, men de kender kun til tilstanden af ca. halvdelen af ledningerne. Eksperter vurderer, at der er behov for at forny ca. 16 pct. af det samlede kloaknet. Der er samtidig enighed om, at problemet ikke kan løses blot ved at udvide kloakkerne – der skal nytænkning til.

 
 

Regnvand og spildevand løber i de samme kloakrør

En del af problemet ligger i, at regnvand og spildevand i ca. halvdelen af kloakledningerne ledes sammen, så det skal løbe i de samme kloakrør hen til rensningsanlæggene. Det betyder for det første, at det renere regnvand fylder op i rørene, og desuden bliver regnvandet forurenet af spildevandet – så det helt unødigt skal en tur igennem rensningsanlæggene, som også har kapacitetsproblemer. En del af løsningsmodellerne handler om at skille regnvand fra spildevand og håndtere de to typer vand hver for sig.

Flere krav til villaejere

Flere kommuner er begyndt at stille krav om, at villaejerne separerer spildevand og regnvand – men Kommunernes Landsforening vil gerne kunne stille mange flere krav til villaejerne. Da en væsentlig del af regnvandet starter som regn på villaejernes hustage og flisebelægninger og på de befæstede områder på villavejene, er der ingen tvivl om, at klimatilpasningen af landets byområder vil involvere landets villaejere både praktisk og ofte også økonomisk.

 
 

Løsning med faskiner skal efterses

En del eksperter og kommuner er begyndt at se oversvømmelserne og løsningsmodellerne i et større perspektiv, end at den enkelte villaejer undlader at sende regnvand ud i kloakken. For hvis løsningen til nedsivning på egen grund – fx en faskine – i den enkelte have har for lille kapacitet til at kunne håndtere et kraftigt skybrud, vil vandet enten løbe til kloakken eller fortsætte ind i naboens have (eller kælder). Derfor forventes det blandt andet, at der i fremtiden vil blive stillet strengere kapacitetskrav til de grundejere, der nedsiver regnvandet på egen grund.

Regnvandet skal styres over jorden og ikke under

Nogle kommuner er gået i gang med at separere kloaknettet, så regnvandet får sit eget vandsystem. Men samtidig peger mange på, at regnvandet slet ikke skal løbe i rør under jorden, men styres på overfladen. Her skal det ledes til nedsivningsegnede arealer overalt i byen, fra privathaven over rabatter og restarealer til egentlige parker og større offentlige arealer. Løsninger som vil kunne geares til de helt store regnskyl, som kloakkerne har vanskeligt ved at håndtere.

På næste side kan du læse, hvad kommunerne allerede gør mod probemet nu, og hvilke krav de gerne vil stille i fremtiden.